Przyjazd
31.03.2023
Wyjazd
01.04.2023

Regulamin hotelowy

  1. Strona Główna
  2. Hotel
  3. Regulamin hotelowy

Regulamin Hotelowy

 

Dyrekcja Hotelu wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych gości.

§ 1

1.      Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.

2.      Jeśli gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

3.      Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00 w dniu przyjazdu, kończy o godzinie 12.00 dnia następnego.

§ 2

1.      Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin wynajmu pokoju.

2.      Hotel uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

§ 3.

1.      Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

2.      Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7.00 do godz. 22.00. Po godzinie 22.00 istnieje obowiązek meldowania dodatkowych osób przebywających z gośćmi w pokoju.

3.      Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin Hotelowy, wyrządzając szkodę na osobie gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie hotelu.

§ 4

1.      Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi hotelowi niezwłoczną reakcję.

2.      Hotel ma obowiązek zapewnić:

a)      warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa

b)      bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu

c)      profesjonalną i uprzejmą usługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu

d)      sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie

e)      sprawny pod względem technicznym pokój; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, hotel dołoży starań, aby – w miarę posiadanych możliwości – zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

§ 5

Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

a)      udzielenie informacji związanych z pobytem i podróżą

b)      przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w hotelu

c)      przechowanie bagażu; (hotel może odmówić przyjęcia bagażu na przechowanie w terminach innych niż daty pobytu gościa oraz rzeczy niemających cech bagażu osobistego)

§ 6

1.      Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846 – 852 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.

2.      Gość powinien zawiadomić Recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§ 7

1.      Przy hotelu znajdują się niestrzeżone i nienadzorowane miejsca parkingowe. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.

§ 8

1.      W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22.00 do godz. 7.00 dnia następnego.

2.      Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może w trybie natychmiastowym odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

3.      W całym hotelu, włącznie z balkonami, patio i tarasem przy barze, obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych. Opłata za złamanie tej zasady wynosi 500 zł.

4.      Na terenie baru, restauracji, sal konferencyjnych, tarasu i patia Goście mogą spożywać posiłki i napoje zakupione wyłącznie na miejscu.

§ 9

1.      Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.

2.      Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

3.      Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

§ 10

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt. W przypadku braku takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.

§ 11

Patia hotelowe są czynne w godzinach otwarcia restauracji. Zabrania się korzystania z patio po zamknięciu lokalu gastronomicznego oraz wnoszenia i spożywania na terenie patio własnego alkoholu, napojów bezalkoholowych oraz żywności.

 

Dyrekcja Hotelu

 

Życzymy miłego pobytu w naszym hotelu.

Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij