Arrival
23.01.2020
Departure
24.01.2020

Regulamin hotelowy

  1. Main Page
  2. Hotel
  3. Regulamin hotelowy

Regulamin Hotelowy

 

Dyrekcja Hotelu wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych gości.

§ 1

1.      Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.

2.      Jeśli gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

3.      Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00 w dniu przyjazdu, kończy o godzinie 12.00 dnia następnego.

§ 2

1.      Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin wynajmu pokoju.

2.      Hotel uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

§ 3.

1.      Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

2.      Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7.00 do godz. 22.00. Po godzinie 22.00 istnieje obowiązek meldowania dodatkowych osób przebywających z gośćmi w pokoju.

3.      Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin Hotelowy, wyrządzając szkodę na osobie gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie hotelu.

§ 4

1.      Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi hotelowi niezwłoczną reakcję.

2.      Hotel ma obowiązek zapewnić:

a)      warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa

b)      bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu

c)      profesjonalną i uprzejmą usługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu

d)      sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie

e)      sprawny pod względem technicznym pokój; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, hotel dołoży starań, aby – w miarę posiadanych możliwości – zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

§ 5

Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

a)      udzielenie informacji związanych z pobytem i podróżą

b)      budzenie o oznaczonej godzinie

c)      przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w hotelu

d)      przechowanie bagażu; (hotel może odmówić przyjęcia bagażu na przechowanie w terminach innych niż daty pobytu gościa oraz rzeczy niemających cech bagażu osobistego)

e)      wezwanie taksówki

§ 6

1.      Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846 – 852 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.

2.      Gość powinien zawiadomić Recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§ 7

1.      Przy hotelu znajdują się niestrzeżone i nienadzorowane miejsca parkingowe. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.

§ 8

1.      W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22.00 do godz. 7.00 dnia następnego.

2.      Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może w trybie natychmiastowym odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

3.      W całym hotelu, włącznie z balkonami, patio i tarasem przy barze, obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych. Opłata za złamanie tej zasady wynosi 500 zł.

4.      Na terenie baru i restauracji Goście mogą spożywać posiłki i napoje zakupione wyłącznie na miejscu.

§ 9

1.      Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.

2.      Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

3.      Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

§ 10

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt. W przypadku braku takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.

Dyrekcja Hotelu

 

Życzymy miłego pobytu w naszym hotelu.

Newsletter
Subscribe to our newsletter
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close